Çocuklarda Baş Ağrısı

Okul dönemindeki çocuklarda baş ağrısının görülme oranının %5, 9 ile %82 arasında değiştiği gözlemlenmektedir.